บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้าย ทางออกฉุกเฉิน ระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวม ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAX BRIGHT – C.E.E. อีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก ( SEALED LEAD ACID BATTERY )

นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ซี-ทีแอล ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้าย ทางออกฉุกเฉิน และระบบไฟฉุกเฉิน ชนิดตู้รวม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MAX BRIGHT -C.E.E. รวมถึงด้านเทคโนโลยีการผลิตระบบคุณภาพของกระบวน การผลิต การจัดหาการจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การสรรหาคู่ค้าและบุคคลากร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ซี-ทีแอล มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ความพึ่งพอใจสูงสุด โดยได้พัฒนารูปแบบ ของผลิตภัณฑ์มากมายหลายแบบสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม และการใช้งานจริง อีกทั้งกำลังการผลิตที่สามารถรองรับปริมาณความต้องการในการใช้งานสูงของลูกค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความเสียหายรวมถึง การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ ของผลิตภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตในยามเกิดเหตุคับขัน

Achivement & Certificates

ความสำเร็จ & ใบรับรอง

ผลงานของเรา
– C TL Corporation ltd.

“จากการพัฒนาระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้สามารถทัดเทียมกับ มาตรฐานสากล ซี-ทีแอล จึงได้ตั้งนโยบายคุณภาพว่า

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ พร้อมบริการที่ได้มาตรฐาน” เป็นผลทำให้ ซี-ทีแอล เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าฉุกเฉินรายแรก ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ”

QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER

ศูนย์ราขการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

อาคารสานักงานกระทรวงพาณิชย์

อาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สนามบินนานาชาติ ขอนแก่น

CHULALONGKORN UNIVERSITY

THAMMASAT UNIVERSITY

MAHIDOL UNIVERSITY

CHULALONGKORN HOSPITAL

THAMMASAT HOSPITAL

BANGKOK MEDICAL INTERNATIONAL HOSPITAL

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL

KASEMRAD PRACHACHUEN HOSPITAL

BANGKOK MARRIOTT MAQUIS QUEEN.S PARK

INTER CONTINENTAL HOTEL HUAHIN

NOVOTEL RESORT IN LE LAKE (MYANMAR)

TESCO LOTUS HYPERMARKET STROE

BIG C SUPERCENTER

BLUE PORT HUAHIN

ROBINSON

THE ICON SIAM

FASION ISLAND SHOPPING MALL

MEGA BANGNA

CENTRAL VILLAGE

KING POWER DUTY FREE

UOB BANK HEAD OFFICE PETCHAKASEM

SINDHORN VILLAGE LANGSUAN

SAMYAN MITR TOWN

TRUE TOWER COMPLEX

TRUE ICON HALL @ THE ICON SIAM

BITEC PHASE 2

SIAM PARAGON

BANYAN TREE RESIDENCE RIVERSIDE

IDEO CONDOMINIUM

ASPIRE CONDOMINIUM

BANGKOK BOULEVARD