บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจออกแบบ, พัฒนา, ผลิต และ บริการ โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ โคมไฟฟ้าติดประจำที่ โคมไฟฟ้าฝัง และโคมไฟฟ้าสาดแสง ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAX BRIGHT , C.E.E. อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายและบริการแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดชนิดปิดมิด (SEALED LEAD ACID BATTERY) นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ซี-ทีแอล ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน และระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MAX BRIGHT , C.E.E. รวมถึงด้านเทคโนโลยีการผลิตระบบคุณภาพของกระบวนการผลิต การจัดหา การจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การสรรหาคู่ค้าและบุคคลากรเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซี-ทีแอล มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ความพึงพอใจสูงสุดโดยได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์มากมายหลายรุปแบบสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม และการใช้งานจริง อีกทั้งกำลังการผลิตที่สามารถรองรับปริมาณความต้องการในการใช้งานสูงของลูกค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความเสียหายรวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตในยามเกิดเหตุคับขัน จากการพัฒนาระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้สามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซี-ทีแอล จึงได้ตั้งนโยบายคุณภาพว่า
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพพร้อมบริการที่ได้มาตรฐาน”
เป็นผลทำให้ซี-ทีแอล เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าฉุกเฉินรายแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร
: มอก. 1102-2538
สถาบัน
: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หัวข้อการรับรอง
: ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน
ประกาศนียบัตร
: มอก. 1955-2551
สถาบัน
: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หัวข้อการรับรอง
: คลื่นความถี่รบกวน
ประกาศนียบัตร
: ISO 9001
สถาบัน
: NAC, สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบงาน
หัวข้อการรับรอง
: ระบบการจัดการคุณภาพ
ประกาศนียบัตร
: CE Mark
สถาบัน
: ETS, ประเทศไทย
หัวข้อการรับรอง
: ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน