นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมบริการที่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจออกแบบ, พัฒนา, ผลิต และ บริการ โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ชุดสำรองไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ โคมไฟฟ้าติดประจำที่ โคมไฟฟ้าฝัง และโคมไฟฟ้าสาดแสง ภายใต้เครื่องหมายการค้า MAX BRIGHT , C.E.E. อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายและบริการแบตเตอรี่ ตะกั่วกรดชนิดปิดมิด (SEALED LEAD ACID BATTERY) นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ซี-ทีแอล ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน และระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MAX BRIGHT , C.E.E. รวมถึงด้านเทคโนโลยีการผลิตระบบคุณภาพของกระบวนการผลิต การจัดหา การจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การสรรหาคู่ค้า และบุคคลากรเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซี-ทีแอล มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการชั้นนำที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด โดยได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์มากมายหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานที่เหมาะสม และการใช้งานจริง อีกทั้งกำลังการผลิตที่สามารถรองรับปริมาณความต้องการในการใช้งานสูงของลูกค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตในยามเกิดเหตุคับขัน

จากการพัฒนาระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซี-ทีแอล จึงได้ตั้งนโยบายคุณภาพว่า

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพพร้อมบริการที่ได้มาตรฐาน”

เป็นผลทำให้ ซี-ทีแอล เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าฉุกเฉินรายแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร
: มอก. 1102-2538
สถาบัน
: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หัวข้อการรับรอง
: ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน
ประกาศนียบัตร
: มอก. 1955-2551
สถาบัน
: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หัวข้อการรับรอง
: คลื่นความถี่รบกวน
ประกาศนียบัตร
: ISO 9001
สถาบัน
: NAC, สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบงาน
หัวข้อการรับรอง
: ระบบการจัดการคุณภาพ
ประกาศนียบัตร
: CE Mark
สถาบัน
: ETS, ประเทศไทย
หัวข้อการรับรอง
: ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน

ตัวอย่างผลงาน

- ซี-ทีแอล ผู้นำด้านโคมไฟฉุกเฉิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า Max Bright , C.E.E. พร้อมให้ความปลอดภัยต่อคุณ และ ทรัพย์สินของคุณทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ แจ้งปัญหาการใช้งานและบริการได้ที่ โทร 034-874-333 หรือ สามารถส่งข้อความถึงเราได้ในแบบฟอร์มนี้
ชื่อ:
อีเมล:
ข้อความ: